REFERENSER

Några av de företag jag arbetat med….

 

Chefs-/Ledarutveckling:

Ecochemicals AB

Metsä Board AB Husum

Läkare inom Landstinget Västernorrland

Tandläkare inom Landstingen Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland

Rättspsykiatriska regionvårdskliniken i Sundsvall

 

Personalutveckling:

SCA

Bräcke-Revsunds Pastorat

Advokatfirman Abersten

Scenkonstbolaget

Gerdins Group