Projekt tillämpas alltmer som en normalt förekommande arbetsform inom näringsliv och offentliga verksamheter. Vi erbjuder projektledning i några olika former,

- dels för planering och organisering av projekt,

- dels ledning av projekt eller som

- coach till projektledare.

Lena är utbildad av H Behrendtz Arbetskonsulter i projektledning genom projektledarprogrammet. Hon har som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör inom Landstinget Västernorrland erfarenhet från att leda stora, komplexa, demokratiska organisationer och som projektledare för omfattande omställningsarbeten erfarenhet av att organisera och leda personalstödjande insatser till personal i förändring.