OM MIG

Lena Nordlander är utbildad socionom och utbildad i folkhälsovetenskap. Hon har sedan 2005 arbetat i eget företag som organisationskonsult med chefs- ledar- och medarbetarutveckling. Hon var delägare i Arbetsplatsprovaren AB tillsammans med Kristina Lockner där fokus var mätningar av arbetsmiljö respektive chefskap genom webbaserade enkäter fram till 2013. Nu senast har Lena varit verksamhetschef och föreståndare för ett behandlingshem och ett särskilt boende för personer med missbruk och personer med psykisk sjukdom. Behandlingshemmet ägde även en mataffär där Lena tillika var butikschef.

Värderingar

Jag vill göra gott och få företag och arbetsplatser av olika slag att göra gott!

Jag vill ha roligt och få företag och arbetsplatser av olika slag att ha roligt!

Jag vill utveckla mig och få företag och arbetsplatser av olika slag att utveckla sig!

Jag vill vara ärlig och få företag och arbetsplatser av olika slag att vara ärliga!

Alla människor är värda att känna sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta!