Förtroendefullt samarbete® -Radical Collaboration™ -konflikthantering

Intressemotsättningar i organisationer och i livet i övrigt är naturligt och oundvikligt. Men ibland kan motsättningar leda till konflikter som blir störande för verksamheten. Olösta och outtalade konflikter är det som mer än något annat påverkar våra organisationer och skapar ineffektivitet i verksamheten och stress i det mänskliga samspelet.

Men det går att förebygga sådana konflikter. Att arbeta med utvecklingsprogrammet Förtroendefullt samarbete i organisationen ger kunskaper och insikter om vad som skapar konflikter och hur vi kan förebygga dem. Förtroendefullt samarbete hjälper till att utveckla kompetensen i att förebygga och att lösa upp ineffektiva konflikter eller intressemotsättningar.

Förtroendefullt samarbete bygger på FIRO-teorin (Fundamental Interpersonal Relation Orientation) och utvecklingsprogrammet The Human Element. Programmet är utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz. Idag arbetar Ailish Schutz vidare med programmen.

Lena är certifierad i Element B™ och handledare i Förtroendefullt sammarbete® och har utbildat många chefer och ledare i metoden.