Arbetsmiljö

 

Allt som har med ditt arbete att göra kan man säga handlar om din arbetsmiljö: Ledarskapet, hur arbetet är organiserat, ditt uppdrag, ljud och ljus, arbetsbelastning osv.

Vi erbjuder stöd i att systematisera arbetsmiljöarbetet och även utvärdera det med hjälp av det webbaserade verktyget Arbetsplatsprovaren.

 

Tydliga organisationer med tydliga rapporteringsvägar, rutiner, discipliner och belöningar skapar trivsel: Trivsel skapar produktivitet och effektivitet vilket i sin tur skapar positiva resultat.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.